e-upisi u Dječji vrtić Sunce

Poštovani roditelji,

Grad Šibenik u suradnji s dječjim vrtićima na administrativnom području Grada, nastavlja provedbu

projekta eUpisa djece u dječje vrtiće. Riječ je o projektu koji

za cilj ima osigurati što jednostavniji i napredniji sustav za prijavu djeteta u dječji vrtić.

 

Kako krenuti s prijavom u sustav eUpisi?

 

Sustavu eUpisi ćete moći pristupiti u periodu od 08. travnja do 19. travnja 2019. na ovom  linku https://eupisi.sibenik.hr.

Svaki roditelj da bi elektronski prošao upis djeteta/djece u jaslice ili vrtić (bez obzira o kojem se programu radi) morat će proći registracijski proces koji ide sljedećim redoslijedom:

1. Otvaranje web stranice na kojoj se nalaze osnovne informacije o proceduri za otvaranje korisničkog računa.
2. Unos općih podataka (koje sustav pamti)

 • Ime
 • Prezime
 • Korisničko ime
 • Inicijalna lozinka
 • Aktivna email adresa

3. Po završetku popunjavanja aktivacijskog procesa, koristite tipku SPREMI. Zatim vam sustav na mail adresu koju ste naveli u prijavi šalje aktivacijski link.

4. Po otvaranju linka za aktivaciju iz maila koji vam je sustav poslao potrebno je unijeti korisničko ime i lozinku koju ste sami definirali u prijavi. Nakon ovog koraka prijavljeni ste u sustav.

 

 

NAKON PRIJAVE U SUSTAV IMATE MOGUĆNOST PREGLEDA DETALJNIH UPUTA KAKO NASTAVITI SA PRIJAVOM DJETETA U VRTIĆ.

Za sve tehničke poteškoće ili potrebnu pomoć pri korištenju aplikacije na raspolaganju Vam je besplatni broj telefona 0800 2626,

ili e-mail: helpdesk@fleksbit.hr

Naglašavamo da mogućnost korištenja sustava eUpisi ne isključuje obavezu roditelja da u jednom trenutku vrtiću koje će dijete pohađati dostavi originalnu dokumentaciju na uvid.

Prije nego što krenete sa ispunjavanjem prijave i slanjem putem sustava eUpisi, preporučamo vam da pripremite sve podatke i dokumentaciju koju je potrebno priložiti prijavi.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

 • Rodni list djeteta (preslika),
 • Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja i dijete (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci),
 • Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić
 • Preslika iskaznice IMUNIZACIJE
 • Obrazac za inicijalni razgovor  (izdaje Vrtić) – preuzeti u Vrtiću ili sa web stranice Vrtića

DOKUMENTI KOJIMA RODITELJI ILI SKRBNICI DOKAZUJU PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU

 1. Elektronski zapis sa HZMO-a  kao dokaz o zaposlenju oba roditelja (umjesto radne knjižice); Potvrda o statusu redovnog studenta (ovjerava Visoko učilište), Rješenje o invalidnosti za invalide Domovinskog rata (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 2. Rodni listovi ostale malodobne djece (preslika): prednost upisa imaju braća i sestre
 3. Za dijete s teškoćama u razvoju -  rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb i/ili druga  medicinska dokumentacija
 4. Dokaz o statusu samohrane/jednoroditeljske obitelji: smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog  roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, pravomoćna presuda o razvodu braka
 5. Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljsku obitelj
 6. Preporuka Centra za socijalnu skrb za smještaj djeteta u vrtić
 • JOŠ ČLANAKA ...

  KONTAKTIRAJTE NAS

  IMATE LI PITANJE?


  Gomljanik 41
  22000 Šibenik

  022 351 171
  098 639 741 (ravnateljica Vrtića)

  info@vrtic-sunce.hr
  www.vrtic-sunce.hr

  Copyright © 2019 • Dječji vrtić SUNCE, Brodarica • Sva Prava Pridržana