Jesenske aktivnosti za poticanje razvoja jezika i govora

Ljetni šum valova zamijenilo je jesensko šuštanje lišća. Dani su sve kraći, a vrijeme koje provodimo kod kuće sve je duže. Ipak, blaga klima u kojoj živimo omogućuje nam da i jesenske dane provedemo u prirodi otkrivajući posebnu paletu boja, zvukova i mirisa koju nam pruža jesen. Jesen je bogato godišnje doba koje obiluje poticajima za igru i aktivnosti u kojima djeca mogu istraživati, stvarati i učiti.

Odlazak u šetnju

Vedre jesenske dane iskoristite za boravak na otvorenom. Jesen nudi divne prizore i zvukove koje možete istražiti s djecom. Prošećite gradom, šumom ili parkom i razgovarajte s djetetom o onome što vidi oko sebe. Potaknite dijete na uočavanje promjena u okolini: boje lišća na stablima, otpalo lišće na tlu, odjeću koje ljudi nose u jesen, aktivnosti kojima se bave, promjene vremena (sunčano – oblačno, vruće – hladno). Tijekom šetnje, možete zaigrati igru „Svojim malim okom vidim…“ Prilikom modeliranja jezika i govora, uvijek koristite rečenice koje su samo stepenicu iznad djetetove trenutne razvojne razine. Primjerice, ako dijete komunicira na razini tročlanih iskaza, odrasli u komunikaciji s djetetom trebaju koristiti rečenice od četiri ili pet riječi (npr. „Gle! Lišće je crvene boje!“).

Jesenska senzorička košarica

Kišnim danima unesite komadiće jeseni u svoj dom i potaknite dijete na istraživanje i učenje. Zajedno s djetetom napravite jesensku senzoričku košaricu. U parku ili vrtu prikupite otpalo šareno lišće i njime napunite veliku košaru ili kutiju. Pronađite različite predmete koje možete sakriti ispod lišća. Djetetov zadatak je pronaći „skriveno blago“ te imenovati i opisati što je pronašlo. Ako je dijete u fazi proizvodnje jednostavnih kratkih rečenica, potičite ga na izražavanje cijelom rečenicom: „Našao/la sam…“ Ako s djetetom radite na korekciji izgovora određenog glasa, u košaricu sakrijte predmete koji počinju tim glasom. Kad pronađe predmet, potaknite ga da imenuje pronađeno pazeći na izgovor ciljanog glasa.

Kantica puna jesenskih plodova

Jesen u našim krajevima podrazumijeva berbu grožđa i maslina. Osim što je prilika za boravak na svježem zraku, berba ovih jesenskih plodova prilika je i za poticanje jezično-govornih vještina u prirodnom okruženju. Primjerice, u masliniku možete lako poticati razumijevanje prostornih odnosa i prijedloga kao što su u, na, ispod, sa. Zamolite dijete da stavi masline u košaru, zajedno komentirajte koliko je još maslina ostalo na stablu, a koliko ih je palo sa stabla, tko se umorio i sjedi ispod stabla. Također, možete opisivati ubrane plodove komentirajući njihovu boju, oblik ili veličinu te poticati djetetove predmatematičke vještine natječući se tko ima više maslina u kantici.