Priprema za školu

Jedan od najznačajnijih događaja u životu djeteta je polazak u školu. Kako prijelaz iz vrtića u školu ne bi poticao stres kako kod roditelja tako i kod djece dobro je kvalitetno se pripremiti. Važno je pritom naglasiti kako Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje predviđa, a stručnjaci provode program od trenutka kada se dijete uključuje u institucionalni oblik odgoja odnosno najkasnije godinu prije polaska u školu.

Kod kvalitetne pripreme za školu stavlja između ostalog naglasak na:

 • Poticanje cjelovitog razvoja, odgoja i učenja djece- ovisno o individualnim posebnostima i razvojnim karakteristikama djece
 • Prihvaćanje igre i drugih aktivnosti koje doprinose svrhovitom učenju i razvoju djece
 • Poticanje samoiniciranog učenja djece
 • Stvaranje poticajnog okruženja za cjeloviti razvoj, odgoj i učenje
 • Upoznavanje djece s informacijsko-komunikacijskim tehnologijama
 • Razvoj socijalnih kompetencija, itd.

Vještine i sposobnosti koje se često spominju kod pripreme za školu jesu: grafomotorika, samostalnost, prostorni i vremenski odnosi, predčitalačke i predmatematičke vještine, koncentracija i socio-emocionalna zrelost.

Vještine koje ćemo ukratko u ovome tekstu opisati okvirne su, a valja imati na umu da djecu ne možemo i  ne smijemo stavljati u potpunosti u zadane okvire već da su oni sukreatori vlastitog odgoja i obrazovanja, cjelovita bića sa vlastitim specifičnim potrebama, pravima i kulturom te razvojnim karakteristikama.

ŠTO JE GRAFOMOTORIKA?

Grafomotorika je ukratko motorička sposobnost pisanja. Pojam u tom smislu obuhvaća razvoj: okulo-motorne koordinacije (oko-ruka), vizualne percepcije, razvoj fine motorike šake, korištenje dominantne ruke te glasovne analize i sinteze.

Dijete prije škole treba naučiti pravilan hvat olovke, odabrati dominantnu ruku te moći precrtati jednostavne geometrijske likove (krug, trokut, kvadrat i eventualno romb, a pritisak olovke treba biti optimalan (ni pre lagan pritisak ni pre tvrd). Dobro je da dijete može napisati i prepoznati svoje ime velikim tiskanim slovima te smjer pisanja (s lijeva na desno, odozgo prema dolje).

SAMOSTALNOST

Dobro je da dijete savlada neke osnovne životne vještine prije polaska u školu te razvije određenu dozu samostalnosti. U vrtiću dijete svakodnevno uvježbava životno-praktične aktivnosti nužno potrebne za razvoj samostalnosti poput prepoznavanja osjećaja sitosti, sposobnosti samostalnog oblačenja i svlačenja, vezanja cipela, osobne higijene i slično.

PROSTORNO-VREMENSKA ORIJENTACIJA

Orijentacija u vremenu i prostoru značajan je dio rasta i razvoja svakog djeteta i djeca se vrlo rano susreću s pojmovima iz ovog područja. Pojmovi koje djeca savladavaju kroz igru u dječjem vrtiću, a od iznimne važnosti su kod pripreme za školu su: vremenski slijed (jučer, danas, sutra), godišnja doba, doba dana, dani i tjednu, mjeseci u godini i slično. Važno je naglasiti da su neki od ovih pojmova vrlo apstraktni te da je potrebno vrijeme kako bi ih djeca usvojila budući sposobnost apstraktnog mišljenja još nije razvijena.

PREDČITALAČKE I PREDMATEMATIČKE VJEŠTINE

Predčitalačke vještine su svjesnost djeteta o jeziku i pismu. Kako bi dijete u školi naučilo čitati i pisati potrebno je kroz igru i različite aktivnosti savladati brojne vještine. One obuhvaćaju glasovnu analizu i sintezu, prepoznavanje glasova u riječi, slaganje i prepoznavanje rime itd.

Predmatematičke vještine obuhvaćaju čitav niz vještina, kako bi dijete polaskom u školu moglo baratati matematičkim pojmovima, koje je moguće grupirati u više kategorija kao primjerice: uspoređivanje, razvrstavanje, prepoznavanje uzoraka, prepoznavanje količine, volumena ili broja, sposobnost praćenja niza uputa i slično. Sve se te vještine redovito kroz igre i aktivnosti uvježbavaju u dječjem vrtiću ovisno o razvojnim karakteristikama, ali i interesu djeteta i njegovim sposobnostima.

KONCENTRACIJA

Koncentracija je mogućnost usredotočenja na određene podražaje. Ona je iznimno važna za akademske aktivnosti, ali i u svakodnevnom životu. Kao i sve do sada navedene vještine i sposobnosti redovito se kroz različite aktivnosti uvježbava u vrtiću.

SOCIO-EMOCIONALNA ZRELOST

Socio-emocionalna zrelost kod pripreme za školu obuhvaća mogućnost djelomične samoregulacije emocija, primjerene reakcije kod djece ovisno o situaciji, prilagodbu na neke društvene norme kod komunikacije u skupinama vršnjaka, ali i u odnosu prema odraslima.

Da ponovimo, sve se ove gore navedene vještine i sposobnosti redovito uvježbavaju u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje odnosno u vrtićima kroz najbolji način na koji djeca uče, a to je igra.

 

Izvori:

https://logoped.hr/orijentacija-vremenu-prostoru-zasto-nam-bitna/

https://www.artrea.com.hr/grafomotorika.html

https://www.harfa.hr/sto-su-predmatematicke-vjestine-i-kako-ih-poticati/

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, 2015.

 • JOŠ ČLANAKA ...

  KONTAKTIRAJTE NAS

  IMATE LI PITANJE?


  Gomljanik 41
  22000 Šibenik

  022 351 171
  098 639 741 (ravnateljica Vrtića)

  info@vrtic-sunce.hr
  www.vrtic-sunce.hr

  Copyright © 2023 • Dječji vrtić SUNCE, Brodarica • Sva Prava Pridržana