Što je rana pismenost?

Pojam rane pismenosti odnosi se na sposobnosti i vještine važne za ovladavanje čitanjem koje dijete stječe rano u životu, prije nego što počne formalni oblik poduke i prije nego što zapravo zna čitati i pisati.

Sposobnosti rane pismenosti temeljno su vezane uz opće jezične vještine i znanja, fonološku svjesnost (shvaćanje da se riječi sastoje od manjih jedinica, prepoznavanje rime, slogova, odvajanje početnog i završnog glasa ili sloga u riječi, izdvajanje glasova), rječnik, narativne vještine, poznavanje slova, koncept tiska (npr. znanje da se čita s lijeva na desno, odozgo prema dolje) i motivaciju za tisak – interes djeteta da mu se čita. Rana pismenost je postupni proces koji počinje u prvoj godini života i predstavlja spontani i samostalni interes za pisani sadržaj zahvaljujući izloženosti pisanom tekstu. Poticanje rane pismenosti u vrtićkoj dobi rezultira uspješnijim početkom osnovnoškolskog  obrazovanja, ali utječe i na pismenost tijekom cijelog obrazovanja, čak i u odrasloj dobi.

U prvoj godini života poželjno je za dijete odabrati slikovnice koje sadrže brojalice ili kratke pjesmice jer uz pomoć ritma i rime koji prate jednostavne ilustracije potičemo jezično-govorni razvoj djeteta.

U drugoj godini života dijete pokazuje sve veće zanimanje za knjige i slikovnice, okreće stranice, pokazuje prstom te imenuje objekte ili likove na slikama. Sluša i ponavlja jednostavne priče i pjesmice iz slikovnica, nosi knjige odraslima i traži da mu se čita. Može prepoznati logo ustanova ili trgovina u koje često ide. Crta i šara u okomitom i vodoravnom smjeru te kružno.

U trećoj godini dijete počinje razlikovati slogove i glasove te kroz pjesme, brojalice i igre rimom počinje razumijevati ritam jezika i stvarati besmislene riječi. Počinju iskazivati interes za slova, posebno za slova svog imena pa često pokažu prvo slovo svojega imena i kažu: „To je moje slovo.“ Prema razvojnim standardima, očekuje se da trogodišnje dijete zna pokazati prednju i stražnju koricu, naslov knjige, izdvojiti riječi u tekstu te da se knjiga čita odozgo prema dolje, s lijeva na desno, stranicu po stranicu. U ovoj dobi često se pretvaraju da pišu, pokušavaju kopirati svoje ime ili neki natpis iz okoline te razlikuju pisanje od crtanja. Kopiraju okomitu i vodoravnu liniju te krug, imitiraju ukrižene linije i kvadrat. Slikovnice namijenjene djeci ove dobi trebale bi biti vizualno privlačne, jednostavno i razumljivo ilustrirane prateći tekstualni sadržaj koji je pisan jednostavnim jezikom primjerenim dobi djeteta.

U dobi od četiri godine dijete bi trebalo pravilno držati knjigu, okretati stranice jednu po jednu, s lijeva na desno. Dijete razumije da se riječi sastoje od slova koja imaju svoje nazive i pisana su specifičnim redoslijedom kako bi tvorila riječ koja se može pročitati te da su riječi u tekstu odvojene razmacima. Očekuje se da četverogodišnje dijete prepoznaje najučestalija velika i mala tiskana slova. Također, očekuje se da prepoznaje i proizvodi rimu, raščlanjuje rečenicu na riječi i riječi na slogove te izdvaja prvi i posljednji glas u jednosložnim riječima koje čine suglasnik, samoglasnik i suglasnik (npr. pas, puž, jež). U ovoj dobi dijete razlikuje slova i brojke, vizualno prepoznaje vlastito ime i neke učestale riječi i natpise. Piše slova kako bi napisalo riječ ili slogove, može napisati vlastito ime te prepisati riječi uz izostavljanje ili zamjenu pojedinih slova. Usvaja pravilan hvat olovke i može precrtati kvadrat.

Petogodišnjaci i šestogodišnjaci duže vremena i s većim zanimanjem samostalno listaju slikovnice te slušaju složenije priče i raspravljaju o njima. Prepoznaju tisak u različitim oblicima i s različitim namjenama (pismo, knjiga, katalog, natpisi na ulici itd.). Pretvaraju se da čitaju pravilno prateći prstom tekst s lijeva na desno i odozgo prema dolje. Prepoznaju vlastito ime i imena nekih prijatelja ili drugih bliskih osoba. Igraju se glasovima jezika, izdvajaju prvi glas u riječi te povezuju glasove s riječima (npr. M – mama). Prepoznaju i imenuju mnoga slova, posebno ona u njihovom imenu ili u imenima bliskih osoba. U dobi od pet godina dijete raspoznaje i proizvodi rimu te je usvojilo slogovnu raščlambu i stapanje. Usvojilo je pravilan, troprsti hvat olovke te kopira trokut po modelu. Za razliku od petogodišnjaka, djeca u dobi od šest godina u većoj su mjeri usvojila vještine fonemske svjesnosti, odnosno uspješno raščlanjuju riječi na glasove i obrnuto, stapaju glasove u riječi te manipuliraju fonemima u riječima (npr. tvore novu riječ dodavanjem ili ispuštanjem fonema). Knjige namijene starijem predškolskom i školskom djetetu tekstualno su bogatije jer slika gubi svoju informativnu vrijednost.

 

Literatura:

Lenček, M. i Užarević, M. (2016). Rana pismenost - vrijednost procjene. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 52(2), 42-59.

Martinović, I. (2016). Rana pismenost petogodišnjaka i šestogodišnjaka. Diplomski rad. Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.

Matulić, D. (3. rujna 2017). Što je rana pismenost i zašto je važna. Logoped.hr. Posjećeno 5.10.2022. na poveznici https://logoped.hr/rana-pismenost/

South Carolina Early Learning Standards. SC Child Care. Posjećeno 5.10.2022. na poveznici https://www.scchildcare.org/media/57847/South-Carolina-Early-Learning-Standards-2017_Accessible-Version.pdf

Starčević Perica, M. (13. siječnja 2018). Što je rana pismenost. Martinin blog. Posjećeno 5.10.2022. na poveznici http://martininblog.hr/sto-je-rana-pismenost/

Šimek, M. (2016). Rana pismenost kod trogodišnjaka i četverogodišnjaka. Diplomski rad. Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.

 

 • JOŠ ČLANAKA ...

  KONTAKTIRAJTE NAS

  IMATE LI PITANJE?


  Gomljanik 41
  22000 Šibenik

  022 351 171
  098 639 741 (ravnateljica Vrtića)

  info@vrtic-sunce.hr
  https://www.vrtic-sunce.hr

  Copyright © 2024 • Dječji vrtić SUNCE, Brodarica • Sva Prava Pridržana