U P I S I 2019./2020.

 DJEČJI VRTIĆ SUNCE oglašava:

JAVNU OBJAVU za

UPIS

djece u dječje jaslice i vrtić za 2019./2020. pedagošku godinu za slijedeće vrste programa:

 • Redovni 10 satni JASLIČKI program obogaćen ranim učenjem engleskog jezika
 • Redovni 10-satni VRTIĆKI program obogaćen ranim učenjem engleskog i talijanskog jezika
 • Redovni 10-satni VRTIĆKI program s obveznim programom predškole
 • Smjenski program (06.30-16.30; 11.00-21.00

 

Upisi traju: od ponedjeljka 8. travnja 2019. do petka 19. travnja 2019. godine  

 

Upisi će se provoditi  elektronskim putem – eUPISI.

Svaki roditelj koji želi prijaviti  dijete u vrtić će morati proći registracijski proces na web adresi (upisati u alatnu traku):

https://eupisi.sibenik.hr/

Za sva tehnička pitanja za upise preko aplikacije roditeljima će biti omogućena podrška preko besplatnog telefona naznačenog na ulazu u aplikaciju.

 

 

Informacije o upisu, programima i radu DV Sunce možete dobiti na:

 

Tel.: 022/351-171

Mob.: 098/639-741

Mail: info@vrtic-sunce.hr

Adresa: Gomljanik 41, Brodarica

 

 

Obvezna dokumentacija:

 1. Rodni list djeteta (preslika)
 2. Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja te dijete (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci)
 3. Liječnička svjedodžba/POTVRDA O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM PREGLEDU PREDŠKOLSKOG DJETETA
 4. Preslika kartona procijepljenosti djeteta/KNJIŽICA IMUNIZACIJE
 5. Obrazac za inicijalni razgovor (preuzeti s Internet stranice vrtića http://www.vrtic-sunce.hr/ , ili osobno u DV SUNCE)

 

DOKUMENTI KOJIMA RODITELJI ILI SKRBNICI DOKAZUJU PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU:

 1. Elektronski zapis sa HZMO-a  kao dokaz o zaposlenju oba roditelja (umjesto radne knjižice); Potvrda o statusu redovnog studenta (ovjerava Visoko učilište), Rješenje o invalidnosti za invalide Domovinskog rata (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 2. Rodni listovi za troje ili više ostale malodobne djece (preslika)
 3. Za dijete s teškoćama u razvoju -  rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb i/ili druga  medicinska dokumentacija
 4. Dokaz o statusu samohrane /jednoroditeljske obitelji: smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog  roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, pravomoćna presuda o razvodu braka
 5. Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljsku obitelj
 6. Preporuka Centra za socijalnu skrb za smještaj djeteta u vrtić
 7. Rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave za dijete koje zajedno s roditeljima živi izvan područja grada Šibenika

 

JAVNA OBJAVA PRIMLJENE DJECE

bit će na  oglasnim pločama i web stranicama Dječjeg vrtića Sunce u ponedjeljak, 20. svibnja 2019. god.

Na rješenje roditelji se mogu žaliti u žalbenom roku od utorka, 21. svibnja do srijede, 29. svibnja 2019god.

ŽALBE S UPISNOM DOKUMENTACIJOM predaju se u Upravu

Dječjeg vrtića Sunce

Rješavanje žalbi po upisu biti će u srijedu 06. lipnja 2019. god.

 

 

 • JOŠ ČLANAKA ...

  KONTAKTIRAJTE NAS

  IMATE LI PITANJE?


  Gomljanik 41
  22000 Šibenik

  022 351 171
  098 639 741 (ravnateljica Vrtića)

  info@vrtic-sunce.hr
  www.vrtic-sunce.hr

  Copyright © 2019 • Dječji vrtić SUNCE, Brodarica • Sva Prava Pridržana