Uloga zdravstvene voditeljice u vrtiću

Koja je uloga zdravstvene voditeljice?

Zdravstvena voditeljica u vrtiću je viša medicinska sestra koja radi na osiguravanju i unapređenju zaštite zdravlja djece i u timu sa stručnim suradnicima, ravnateljem, odgajateljima, roditeljima i ostalima sudjeluje u ostvarivanju tih zadataka. Djelokrug rada određen je „Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima“.

1. Mjere zdravstvene zaštite obuhvaćaju:

 • praćenje kartona cijepljenja
 • praćenje provedbe sistematskih zdravstvenih pregleda djeteta prije upisa i pri obnovi upisa u dječji vrtić
 • identifikacija djece sa zdravstvenim osobitostima, utvrđivanje specifičnih zdravstvenih potreba djece te suradnja sa stručnim suradnicima, odgojiteljima, liječnicima i roditeljima u svrhu provođenja mjera posebne skrbi
 • praćenje provedbe zdravstvenog pregleda djeteta nakon izostanka iz dječjeg vrtića zbog bolesti
 • protuepidemijske mjere u slučaju zarazne bolesti
 • zdravstveno prosvjećivanje i zdravstveni odgoj djece
 • zdravstveno prosvjećivanje i zdravstveni odgoj zaposlenih u dječjem vrtiću kao i roditelja, skrbnika, odnosno posvojitelja djece
 • sudjelovanje u radu stručnog tima u programu za djecu s teškoćama u razvoju 

2. Mjere za osiguranje higijene obuhvaćaju:

 • ispunjavanje uvjeta smještaja
 • osiguranje i provedba higijensko – sanitarnih uvjeta u unutarnjim i vanjskim prostorima ustanove kao i nadzor i predlaganje mjera za poboljšanje higijensko – sanitarnih uvjeta rada u dječjem vrtiću
 • implementacija, organizacija, osiguranje odgovarajućih uvjeta te provedba HACCP sustava unutar ustanove
 • provođenje propisanog sanitarnog nadzora nad namirnicama i predmetima opće uporabe koji se koriste u prehrani djece
 • mjere prevencije i zaštite od zaraznih bolesti kao i higijensko-epidemiološki nadzor nad zaraznim bolestima u dječjem vrtiću
 • protuepidemijske mjere
 • mjere vezane na svakodnevne aktivnosti u dječjem vrtiću
 • mjere pri organizaciji i provedbi izleta djece u prirodu

3. Mjere pravilne prehrane djece predškolske dobi u dječjim vrtićima obuhvaćaju:

 • planiranje prehrane radi osiguravanja optimalnog rasta i razvoja sve djece
 • planiranje i izrada jelovnika ovisno o duljini boravka djece u dječjem vrtiću
 • planiranje i izrada jelovnika djece s posebnostima u prehrani
 • stvaranje uvjeta, atmosfere u skupini, prepoznavanja, poticanja i djelovanja na mijenjanje i usvajanje pravilnih prehrambenih navika kod djece
 • praćenje primjene prehrambenih normativa, valorizacija i predlaganje odgovarajućih unapređenja
 • sustavno praćenje rasta i razvoja djece kroz provođenje antropometrije djece, utvrđivanje stanja uhranjenosti prema novim antropometrijskim standardima SZO te predlaganje preventivnih mjera na razini skupine i svakog djeteta

Zdravstveni kutak - Dječji vrtić Opuzen

 

 

 

 

 

Pripremila: zdravstvena voditeljica Barbara Staničić.

 • JOŠ ČLANAKA ...

  KONTAKTIRAJTE NAS

  IMATE LI PITANJE?


  Gomljanik 41
  22000 Šibenik

  022 351 171
  098 639 741 (ravnateljica Vrtića)

  info@vrtic-sunce.hr
  www.vrtic-sunce.hr

  Copyright © 2023 • Dječji vrtić SUNCE, Brodarica • Sva Prava Pridržana