KORISNIČKE UPUTE ZA E-UPISE

Poštovani roditelji

Pred Vama je popis dokumentacije koju je potrebno priložiti prilikom upisa.

Od pedagoške godine 2023./2024.Upisi u dječje vrtiće provode se putem sustava https://gov.hrhttps://e-upisi.hr/

Zbog povezanosti s državnim servisima, određeni dio potrebne dokumentacije sustav e-Građani će dohvatiti u Vašu prijavu (oznaka  * ). Dokumente koje nije moguće pribaviti putem sustava e-Građani, potrebno je priložiti prijavi (oznaka  *** )

 


 

OBVEZNA (OSNOVNA)  DOKUMENTACIJA:

 1. Rodni list djeteta *
 2. Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja i dijete *
 3. Liječnička svjedodžba o obavljenom sistematskom pregledu djeteta ***
 4. Preslika kartona procijepljenosti djeteta *** (priložiti uz potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu)
 5. Inicijalni upitnik- nalazi se u sustavu e-upisa te ga je potrebno u cijelosti ispuniti

 

DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU:

 1. Elektronski zapis sa HZMO-a  kao dokaz o zaposlenju oba roditelja *
 2. Potvrda o statusu redovnog studenta, Rješenje o invalidnosti za invalide Domovinskog rata, Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom ***
 3. Rodni listovi za troje ili više ostale malodobne djece *
 4. Rješenje Centra za socijalnu skrb i/ili druga  medicinska dokumentacija- za dijete s teškoćama u razvoju ili zdravstvenim teškoćama ***
 5. Dokaz o statusu samohrane/jednoroditeljske obitelji: smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog  roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, pravomoćna presuda o razvodu braka ***
 6. Potvrda Centra za socijalnu skrb-za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljsku obitelj ***
 7. Preporuka Centra za socijalnu skrb za smještaj djeteta u vrtić ***
 8. Rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave- za dijete koje zajedno s roditeljima živi izvan administrativnog područja grada Šibenika *** (dostaviti vrtiću na mail info@vrtic-sunce.hr)

AKTUALNOSTI

KONTAKTIRAJTE NAS

IMATE LI PITANJE?


Gomljanik 41
22000 Šibenik

022 351 171
098 639 741 (ravnateljica Vrtića)

info@vrtic-sunce.hr
www.vrtic-sunce.hr

Copyright © 2023 • Dječji vrtić SUNCE, Brodarica • Sva Prava Pridržana