DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE

Poštovani roditelji

Pred Vama je popis dokumentacije koju je potrebno priložiti prilikom upisa. Također ovdje se nalaze i dokumenti za preuzimanje kao što su Zahtjev za upis (potreban samo za upis u Područni objekt Lanterna u Rogoznici) i Obrazac za inicijalni razgovor (obvezan za oba objekta)


 

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

 • Rodni list djeteta (preslika),
 • Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja i dijete (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci), za područni objekt Lanterna u Rogoznici potrebno je uvjerenje o prebivalištu za dijete i jednog roditelja)
 • Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić
 • Preslika iskaznice IMUNIZACIJE
 • Zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić/jaslice (izdaje Vrtić) – preuzeti u Vrtiću ili sa web stranice Vrtića (potrebno samo za područni objekt Lanterna u Rogoznici)
 • Obrazac za inicijalni razgovor  (izdaje Vrtić)

 

DOKUMENTI KOJIMA RODITELJI ILI SKRBNICI DOKAZUJU PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU

 1. Elektronski zapis sa HZMO-a  kao dokaz o zaposlenju oba roditelja (umjesto radne knjižice); Potvrda o statusu redovnog studenta (ovjerava Visoko učilište), Rješenje o invalidnosti za invalide Domovinskog rata (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 2. Rodni listovi ostale malodobne djece (preslika): prednost upisa imaju braća i sestre
 3. Za dijete s teškoćama u razvoju -  rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb i/ili druga  medicinska dokumentacija
 4. Dokaz o statusu samohrane/jednoroditeljske obitelji: smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog  roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, pravomoćna presuda o razvodu braka
 5. Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljsku obitelj
 6. Preporuka Centra za socijalnu skrb za smještaj djeteta u vrtić
 7. Rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave za dijete koje zajedno s roditeljima živi izvan područja grada Šibenika

AKTUALNOSTI

KONTAKTIRAJTE NAS

IMATE LI PITANJE?


Gomljanik 41
22000 Šibenik

022 351 171
098 639 741 (ravnateljica Vrtića)

info@vrtic-sunce.hr
www.vrtic-sunce.hr

Copyright © 2023 • Dječji vrtić SUNCE, Brodarica • Sva Prava Pridržana