Javna objava za upis u Dječji vrtić Sunce za pedagošku godinu 2021./2022.

Klasa: 034-01-01/21-01/01
Ur. broj: 2182/1-12/5-4-05-21-01

Na temelju članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07. i 94/13.), te Odluke o provođenju upisa Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sunce

 DJEČJI VRTIĆ SUNCE oglašava:

JAVNU OBJAVU za

UPIS

djece u dječje jaslice i vrtić za 2021./2022. pedagošku godinu za slijedeće vrste programa:

 • Redovni 10-satni JASLIČKI program
 • Redovni 10-satni VRTIĆKI program
 • Redovni 10-satni VRTIĆKI program s integriranim programom predškole
 • Smjenski program (redovni 10-satni program; oformit će se ovisno o iskazanom interesu)

 

Upisi traju:  od ponedjeljka 06.04.2021. godine do petka 16.04.2021.

 

 

Upisi će se provoditi  elektronskim putem – eUPISI.

Svaki roditelj koji želi prijaviti  dijete u vrtić će morati proći registracijski proces na web adresi (upisati u adresnu traku):

https://eupisi.sibenik.hr/

Za sva tehnička pitanja za upise preko aplikacije roditeljima će biti omogućena podrška preko e-maila: helpdesk@fleksbit.hr ili na broj telefona: 0800 2626.

 

Informacije o upisu, programima i radu DV Sunce možete dobiti na:

Tel.: 022/351-171

Mob.: 098/639-741

Mail: info@vrtic-sunce.hr

Adresa: Gomljanik 41, Brodarica

 

 

Obvezna dokumentacija:

 1. Rodni list djeteta (preslika)
 2. Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja te dijete (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci)
 3. Liječnička svjedodžba/POTVRDA O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM PREGLEDU PREDŠKOLSKOG DJETETA
 4. Preslika kartona procijepljenosti djeteta/KNJIŽICA IMUNIZACIJE
 5. Obrazac za inicijalni razgovor (preuzeti s Internet stranice vrtića http://www.vrtic-sunce.hr/stranice/dokumenacija-za-preuzimanje/68.html , ili osobno u DV SUNCE)

 

DOKUMENTI KOJIMA RODITELJI ILI SKRBNICI DOKAZUJU PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU:

 1. Elektronski zapis sa HZMO-a  kao dokaz o zaposlenju oba roditelja (umjesto radne knjižice); Potvrda o statusu redovnog studenta (ovjerava Visoko učilište), Rješenje o invalidnosti za invalide Domovinskog rata (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 2. Rodni listovi za troje ili više ostale malodobne djece (preslika)
 3. Za dijete s teškoćama u razvoju -  rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb i/ili druga  medicinska dokumentacija
 4. Dokaz o statusu samohrane /jednoroditeljske obitelji: smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog  roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, pravomoćna presuda o razvodu braka
 5. Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljsku obitelj
 6. Preporuka Centra za socijalnu skrb za smještaj djeteta u vrtić
 7. Rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave za dijete koje zajedno s roditeljima živi izvan područja grada Šibenika

 

  JAVNA OBJAVA PRIMLJENE DJECE biti će objavljena na web stranici vrtića pomoću identifikatora  31. svibnja 2021. god.

Rješenje o upisu roditelji će dobiti  na svoju e-mail adresu u ponedjeljak, 31. svibnja 2021. god.

*identifikator je broj koji roditelji dobivaju na e-mail prijavom djeteta u sustav e-upisi

 

Na rješenje roditelji se mogu žaliti u žalbenom roku od utorka, 1. lipnja do četvrtka, 8. lipnja 2021. god.

ŽALBE S UPISNOM DOKUMENTACIJOM šalju se na e-mail: info@vrtic-sunce.hr.

Rješavanje žalbi po upisu biti će u četvrtak, 14. lipnja 2021. god.

                                             

 

 

 

 

ROK ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA ZA NOVOUPISANU DJECU TRAJE OD 1. srpnja 2021. DO 31. srpnja 2021. GODINE.

 

AKTUALNOSTI

KONTAKTIRAJTE NAS

IMATE LI PITANJE?


Gomljanik 41
22000 Šibenik

022 351 171
098 639 741 (ravnateljica Vrtića)

info@vrtic-sunce.hr
www.vrtic-sunce.hr

Copyright © 2021 • Dječji vrtić SUNCE, Brodarica • Sva Prava Pridržana