Javna objava za upis u Dječji vrtić Sunce

Klasa: 034-01-01/19-01/01
Ur. broj: 2182/1-12/5-4-05-19-01

Na temelju članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07. i 94/13.), te Odluke o provođenju upisa Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sunce

 DJEČJI VRTIĆ SUNCE oglašava:

JAVNU OBJAVU za

UPIS

djece u dječje jaslice i vrtić za 2019./2020. pedagošku godinu za slijedeće vrste programa:

 • Redovni 10 satni JASLIČKI program obogaćen ranim učenjem engleskog jezika
 • Redovni 10-satni VRTIĆKI program obogaćen ranim učenjem engleskog i talijanskog jezika
 • Redovni 10-satni VRTIĆKI program s obveznim programom predškole
 • Smjenski program (06.30-16.30; 11.00-21.00

 

Upisi traju: od ponedjeljka 8. travnja 2019. do petka 19. travnja 2019. godine  

 

Upisi će se provoditi  elektronskim putem – eUPISI.

Svaki roditelj koji želi prijaviti  dijete u vrtić će morati proći registracijski proces na web adresi (upisati u alatnu traku):

https://eupisi.sibenik.hr/

Za sva tehnička pitanja za upise preko aplikacije roditeljima će biti omogućena podrška preko besplatnog telefona naznačenog na ulazu u aplikaciju.

 

 

Informacije o upisu, programima i radu DV Sunce možete dobiti na:

 

Tel.: 022/351-171

Mob.: 098/639-741

Mail: info@vrtic-sunce.hr

Adresa: Gomljanik 41, Brodarica

 

 

Obvezna dokumentacija:

 1. Rodni list djeteta (preslika)
 2. Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja te dijete (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci)
 3. Liječnička svjedodžba/POTVRDA O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM PREGLEDU PREDŠKOLSKOG DJETETA
 4. Preslika kartona procijepljenosti djeteta/KNJIŽICA IMUNIZACIJE
 5. Obrazac za inicijalni razgovor (preuzeti s Internet stranice vrtića http://www.vrtic-sunce.hr/ , ili osobno u DV SUNCE)

 

DOKUMENTI KOJIMA RODITELJI ILI SKRBNICI DOKAZUJU PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU:

 1. Elektronski zapis sa HZMO-a  kao dokaz o zaposlenju oba roditelja (umjesto radne knjižice); Potvrda o statusu redovnog studenta (ovjerava Visoko učilište), Rješenje o invalidnosti za invalide Domovinskog rata (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 2. Rodni listovi za troje ili više ostale malodobne djece (preslika)
 3. Za dijete s teškoćama u razvoju -  rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb i/ili druga  medicinska dokumentacija
 4. Dokaz o statusu samohrane /jednoroditeljske obitelji: smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog  roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, pravomoćna presuda o razvodu braka
 5. Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljsku obitelj
 6. Preporuka Centra za socijalnu skrb za smještaj djeteta u vrtić
 7. Rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave za dijete koje zajedno s roditeljima živi izvan područja grada Šibenika

 

JAVNA OBJAVA PRIMLJENE DJECE

bit će na  oglasnim pločama i web stranicama Dječjeg vrtića Sunce u ponedjeljak, 20. svibnja 2019. god.

Na rješenje roditelji se mogu žaliti u žalbenom roku od utorka, 21. svibnja do srijede, 29. svibnja 2019god.

ŽALBE S UPISNOM DOKUMENTACIJOM predaju se u Upravu

Dječjeg vrtića Sunce

Rješavanje žalbi po upisu biti će u srijedu 06. lipnja 2019. god.

 

 

ROK ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA ZA NOVOUPISANU DJECU TRAJE OD 01.07.2019. DO 31.07.2019. GODINE.

AKTUALNOSTI

KONTAKTIRAJTE NAS

IMATE LI PITANJE?


Gomljanik 41
22000 Šibenik

022 351 171
098 639 741 (ravnateljica Vrtića)

info@vrtic-sunce.hr
www.vrtic-sunce.hr

Copyright © 2019 • Dječji vrtić SUNCE, Brodarica • Sva Prava Pridržana