Kako upisati dijete u vrtić Sunce

U Vrtić se primaju predškolska djeca od navršenih 12 mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

Pravo upisa djece u DV Sunce imaju građani koji imaju prebivalište u Gradu Šibeniku. Ostali građani koji imaju prebivalište izvan Grada Šibenika imaju pravo upisa djece u DV Sunce pod uvjetom da plaćaju punu ekonomsku cijenu boravka djeteta u Vrtiću ili da jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj imaju prebivalište prihvati plaćanje participacije u cijeni boravka za njihovo dijete, a to se regulira ugovorom o međusobnim pravima i obvezama.

Roditelj/skrbnik s administrativnog područja grada Šibenika upisuje dijete putem sustava eUpisa u dječje vrtiće, link https://eupisi.sibenik.hr/ 

U tijeku upisnog postupka, roditelj/skrbnik je obavezan uz prisutnost djeteta obaviti inicijalni razgovor.

Inicijalnom razgovoru prisustvuje barem jedan od roditelja i članovi stručno-razvojne službe Vrtića.

Sve potrebne informacije i obrasce koje je potrebno ispuniti nalaze se na web stranici vrtića, ili ih osobno možete preuzeti u upravi vrtića.

Također sve informacije možete dobiti putem slijedećih telefona:

 • 022/351-171 Uprava
 • 098/639-741 Ravnateljica

 

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

 • Rodni list djeteta (preslika),
 • Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja i dijete (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci),
 • Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić
 • Preslika iskaznice IMUNIZACIJE
 • Prijava/zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić/jaslice (izdaje Vrtić) – preuzeti u Vrtiću ili sa web stranice Vrtića
 • Obrazac za inicijalni razgovor  (izdaje Vrtić) – preuzeti u Vrtiću ili sa web stranice Vrtića

 

DOKUMENTI KOJIMA RODITELJI ILI SKRBNICI DOKAZUJU PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU

 • Elektronski zapis sa HZMO-a  kao dokaz o zaposlenju oba roditelja (umjesto radne knjižice); Potvrda o statusu redovnog studenta (ovjerava Visoko učilište), Rješenje o invalidnosti za invalide Domovinskog rata (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 • Rodni listovi ostale malodobne djece (preslika): prednost upisa imaju braća i sestre
 • Za dijete s teškoćama u razvoju -  rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb i/ili druga  medicinska dokumentacija
 • Dokaz o statusu samohrane/jednoroditeljske obitelji: smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog  roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, pravomoćna presuda o razvodu braka
 • Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljsku obitelj
 • Preporuka Centra za socijalnu skrb za smještaj djeteta u vrtić
 • Rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave za dijete koje zajedno s roditeljima živi izvan područja grada Šibenika

 

 

AKTUALNOSTI

KONTAKTIRAJTE NAS

IMATE LI PITANJE?


Gomljanik 41
22000 Šibenik

022 351 171
098 639 741 (ravnateljica Vrtića)

info@vrtic-sunce.hr
www.vrtic-sunce.hr

Copyright © 2021 • Dječji vrtić SUNCE, Brodarica • Sva Prava Pridržana