Projektom je predviđeno uvođenje dodatnih usluga u sklopu dječjeg vrtića Sunce . Uz uvođenje smjenskog rada, projektom se uvode i novi  programi za djecu.

Projektom će se uvesti sljedeće usluge i programi:

  • Uvođenje smjenskog programa u Dječji vrtić Sunce. Uslugu će koristiti ukupno 50 djece.
  • Uvođenje usluge programa ranog učenja engleskog jezika
  • Uvođenje usluga programa ranog učenja talijanskog jezika
  • Integrirnje djece s posebnim potrebama u redovni 10-satni program, te smjesnki program
  • Uvođenje Montessori programa u Dječji vrtić Sunce

AKTUALNOSTI

KONTAKTIRAJTE NAS

IMATE LI PITANJE?


Gomljanik 41
22000 Šibenik

022 351 171
098 639 741 (ravnateljica Vrtića)

info@vrtic-sunce.hr
www.vrtic-sunce.hr

Copyright © 2023 • Dječji vrtić SUNCE, Brodarica • Sva Prava Pridržana