Redoviti 10-satni program

Redoviti 10-satni program provodi se u svim odgojnim skupinama, za djecu od 1.godine do polaska u osnovnu školu. Program se provodi kao cjelodnevni program.

Odgojno-obrazovni rad temelji se na Zakonu o predškolskom i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13), podzakonskim aktima, Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi  (Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture u RH br7/8 od 10.lipanja 1991.) te Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Program je prilagođen razvojnim potrebama djece, socijalnim, kulturnim, ekonomskim, vjerskim i drugim potrebama obitelji djece polaznika našeg Vrtića, te sredine u kojoj vrtić djeluje.

Temeljno polazište programa u vrtiću je Nacionalni kurikulum koji ima za cilj utjecati na cjeloviti razvoj i odgoj djeteta, te humanističkoj koncepciji razvoja predškolskog djeteta.

Program omogućuje integraciju djece s teškoćama u razvoju. Na taj način omogućuje se djeci socijalizacija, te poticanje njihovog cjelokupnog razvoja.

Ciljevi programa su :

  • zadovoljavanje djetetovih osnovnih, socijalnih i osobnih potreba
  • Razvoj svih djetetovih sposobnosti i potencijala
  • jačanje pozitivne slike o sebi, uočavanje i prihvaćanje međusobnih različitosti
  • usvajanje moralnih vrednota kulture i tradicije kojoj dijete pripada
  • stjecanje socijalnih vještina, te znanja i vještina potrebnih za daljnji razvoj.

AKTUALNOSTI

KONTAKTIRAJTE NAS

IMATE LI PITANJE?


Gomljanik 41
22000 Šibenik

022 351 171
098 639 741 (ravnateljica Vrtića)

info@vrtic-sunce.hr
www.vrtic-sunce.hr

Copyright © 2024 • Dječji vrtić SUNCE, Brodarica • Sva Prava Pridržana