JAVNA OBJAVA za UPIS djece u dječje jaslice i dječji vrtić PO LANTERNA-ROGOZNICA za 2023./2024.pedagošku godinu

Na temelju članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07. i 94/13, 98/19, 57/22), te Odluke Upravnog vijeća o provođenju upisa  DJEČJI VRTIĆ SUNCE oglašava:

 

JAVNU OBJAVU

za UPIS u PODRUČNI OBJEKT LANTERNA U ROGOZNICI

Na temelju članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07. i 94/13, 98/19, 57/22), te Odluke Upravnog vijeća o provođenju upisa  DJEČJI VRTIĆ SUNCE oglašava:

 

JAVNU OBJAVU

za UPIS u PODRUČNI OBJEKT LANTERNA U ROGOZNICI

 

djece u DJEČJE JASLICE I DJEČJI VRTIĆ za 2023/2024. pedagošku godinu za slijedeće vrste programa:

 

 • redoviti 10 - satni program za JASLICE
 • redoviti 10 - satni program za   VRTIĆ
 • besplatni program predškole – 250 sati godišnje – organizacija ovisi o potrebama roditelja i mogućnostima ustanove
 • kraći program ranog učenja talijanskog jezika
 • kraći program učenja engleskog jezika
 • kraći sportski program

 

Upisi traju od četvrtka 06. travnja 2023.do petka 14. travnja 2023. godine u 12:00 sati.

 

Upisi 2023/2024

upisi djece u Dječji vrtić Sunce za pedagošku godinu 2023/24. provodit će se putem aplikacije e-Upisi, dostupne na portalu e- Građani na poveznici

https://gov.hrhttps://e-upisi.hr/

PREDUVJET KORIŠTENJA APLIKACIJE e-Upisi: registracija roditelja na e-Građani portalu (visoka razina sigurnosti ili značajna razina sigurnosti)

Aplikacija će biti OTVORENA za prijave u razdoblju

od 06. travnja  do 14. travnja 2023. do 12 sati

Od 16. travnja do 1. svibnja 2023. roditelji su OBVEZNI ponovno ući u aplikaciju i provjeriti trebaju li dopuniti svoju prijavu.

U slučaju da je Zahtjev nepotpun, djelatnik ustanove može vratiti Zahtjev podnositelju na dopunu

Popis obvezne dokumentacije i dokumentacije za ostvarivanje prednosti pri upisu sadržan je u  Pravilniku o upisima i mjerilima upisa u Dječji vrtić Sunce 601-02-08/22-02/01/, URBROJ:2182-1-46-05-22 -01 od 28.03.2022.godine

 

Zbog povezanosti s državnim servisima, određeni dio potrebne dokumentacije sustav e-Građani će dohvatiti u Vašu prijavu (oznaka  * ). Dokumente koje nije moguće pribaviti putem sustava e-Građani, potrebno je priložiti prijavi (oznaka  *** )

 

OBVEZNA (OSNOVNA)  DOKUMENTACIJA:

 1. Rodni list djeteta *
 2. Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja i dijete *
 3. Liječnička svjedodžba o obavljenom sistematskom pregledu djeteta ***
 4. Preslika kartona procijepljenosti djeteta *** (priložiti uz potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu)
 5. Inicijalni upitnik- nalazi se u sustavu e-upisa te ga je potrebno u cijelosti ispuniti

 

DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU:

 1. Elektronski zapis sa HZMO-a  kao dokaz o zaposlenju oba roditelja *
 2. Potvrda o statusu redovnog studenta, Rješenje o invalidnosti za invalide Domovinskog rata, Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom ***
 3. Rodni listovi za troje ili više ostale malodobne djece *
 4. Rješenje Centra za socijalnu skrb i/ili druga  medicinska dokumentacija- za dijete s teškoćama u razvoju ili zdravstvenim teškoćama ***
 5. Dokaz o statusu samohrane/jednoroditeljske obitelji: smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog  roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, pravomoćna presuda o razvodu braka ***
 6. Potvrda Centra za socijalnu skrb-za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljsku obitelj ***
 7. Preporuka Centra za socijalnu skrb za smještaj djeteta u vrtić ***
 8. Rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave- za dijete koje zajedno s roditeljima živi izvan administrativnog područja Općine Rogoznica ***

 

INICIJALNI RAZGOVORI provodit će se u terminu od 8. do 19. svibnja 2023.

O terminu inicijalnog razgovora obavijestit će Vas stručni suradnik vrtića.

 

 

 

POPIS PRIMLJENE DJECE objavit će se na web stranici vrtića 5.lipnja 2023.g

Na upisno rješenje roditelji se mogu žaliti u žalbenom roku od 5. lipnja do 9. lipnja 2023. god.

ŽALBE S UPISNOM DOKUMENTACIJOM šalju se na e-mail: info@vrtic-sunce.hr

Rješavanje žalbi po upisu biti će 9. lipnja 2023. god.

 

 

              

 

ROK ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA ZA SVU DJECU TRAJE OD 3. srpnja- 14. srpnja 2023.

Klasa: 034-01-01/23-01/01

Ur. Broj: 2182-1-46-23-05-02

 

AKTUALNOSTI

KONTAKTIRAJTE NAS

IMATE LI PITANJE?


Gomljanik 41
22000 Šibenik

022 351 171
098 639 741 (ravnateljica Vrtića)

info@vrtic-sunce.hr
www.vrtic-sunce.hr

Copyright © 2023 • Dječji vrtić SUNCE, Brodarica • Sva Prava Pridržana