Upis za 2021./2022. za PO LANTERNA, Rogoznica

Klasa: 034-01-01/21-01/02
Ur. broj: 2182/1-12/5-4-05-21-02

Na temelju članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07. i 94/13.), te Odluke o provođenju upisa Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sunce

 

DJEČJI VRTIĆ SUNCE, PO LANTERNA oglašava:

JAVNU OBJAVU za

UPIS

djece u dječje jaslice i vrtić za 2021./2022. pedagošku godinu za slijedeće vrste programa:

 

 • Redovni 10-satni JASLIČKI program
 • Redovni 6-satni JASLIČKI program
 • Redovni 10-satni VRTIĆKI program  obogaćen ranim učenjem engleskog jezika
 • Redovni 6-satni VRTIĆKI program
 • Redovni 10-satni VRTIĆKI program s integriranim programom predškole i ranim učenjem engleskog jezika

 

Upisi traju: 12.04.2021. godine do 23.04.2021.

Sva potrebna dokumentacija za Upise predaje se osobno u objekt vrtića LANTERNA

(ured stručno-razvojne službe) ili na

 e-mail: info@vrtic-sunce.hr

 

Informacije o upisu, programima i radu DV Sunce, PO LANTERNA možete dobiti na:

Mob.: 098/639-741

Mail: info@vrtic-sunce.hr

Adresa: Don Ivana Jurčeva bb 

 

Obvezna dokumentacija:

 1. Rodni list djeteta (preslika)
 2. Uvjerenje o prebivalištu jednog roditelja i djeteta (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci)
 3. Liječnička svjedodžba/POTVRDA O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM PREGLEDU PREDŠKOLSKOG DJETETA
 4. Preslika kartona procijepljenosti djeteta/KNJIŽICA IMUNIZACIJE
 5.  Zahtjev za Upis u DV SUNCE PO LANTERNA i Obrazac za inicijalni razgovor (preuzeti sa službene web stranice Vrtića na linku http://www.vrtic-sunce.hr/stranice/dokumenacija-za-preuzimanje/68.html ili osobno u DV SUNCE, PO LANTERNA, ROGOZNICA)

 

DOKUMENTI KOJIMA RODITELJI ILI SKRBNICI DOKAZUJU PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU:

 1. Elektronski zapis sa HZMO-a  kao dokaz o zaposlenju oba roditelja (umjesto radne knjižice); Potvrda o statusu redovnog studenta (ovjerava Visoko učilište), Rješenje o invalidnosti za invalide Domovinskog rata (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 2. Rodni listovi za troje ili više ostale malodobne djece (preslika)
 3. Za dijete s teškoćama u razvoju -  rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb i/ili druga  medicinska dokumentacija
 4. Dokaz o statusu samohrane /jednoroditeljske obitelji: smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog  roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, pravomoćna presuda o razvodu braka
 5. Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljsku obitelj
 6. Preporuka Centra za socijalnu skrb za smještaj djeteta u vrtić

 

  JAVNA OBJAVA PRIMLJENE DJECE biti će objavljena na web stranici vrtića, kao i na oglasnim pločama Vrtića Lanterna  dana 31. svibnja 2021. god.

Rješenje o upisu roditelji će dobiti  na svoju e-mail adresu u ponedjeljak, 31. svibnja 2021. god.

Na rješenje roditelji se mogu žaliti u žalbenom roku od utorka, 1. lipnja do četvrtka, 8. lipnja 2021. god.

ŽALBE S UPISNOM DOKUMENTACIJOM šalju se na e-mail: info@vrtic-sunce.hr.

Rješavanje žalbi po upisu biti će u četvrtak, 14. lipnja 2021. god.

                                            

 

ROK ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA ZA NOVOUPISANU DJECU TRAJE OD 1. srpnja 2021. DO 31. srpnja 2021. GODINE.

 


 

AKTUALNOSTI

KONTAKTIRAJTE NAS

IMATE LI PITANJE?


Gomljanik 41
22000 Šibenik

022 351 171
098 639 741 (ravnateljica Vrtića)

info@vrtic-sunce.hr
www.vrtic-sunce.hr

Copyright © 2021 • Dječji vrtić SUNCE, Brodarica • Sva Prava Pridržana