VRTIĆI ZA SKLADNIJI ŽIVOT

Na natječaju "Vrtići za skladniji život" Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljenog  okviru otvorenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Unaprijeđenje usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Dječjem vrtiću Sunce odobreno je financiranje u 100 %-tnom iznosu za projekt

"Ustrojstvo smjenskog te razvoj novih programa u Dječjem vrtiću Sunce" (UP.02..2.2.08.0042)

 

www.strukturnifondovi.hr             www.esf.hr

 

NAZIV PROJEKTA:

Ustrojstvo smjenskog te razvoj novih programa u Dječjem vrtiću Sunce (UP.02..2.2.08.0042)

 

KORISNIK PROJEKTA: Dječji vrtić Sunce

PROJEKTNI PARTNER: Općina Unešić

TRAJANJE PROJEKTA: 30 mjeseci (siječanj 2019 - srpanj 2021.)

 

VRIJEDNOST PROJEKTA:

4.622.722,92  HRK – 100% financirano iz Europskog socijalnog fonda

Posredničko tijelo razine 1 (PT 1): Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Posredničko tijelo razine 2 (PT 2): Hrvatski zavod za zapošljavanje

 

CILJ PROJEKTA:  Unaprijediti način rada te omogućiti bolju ravnotežu obiteljskog i poslovnog života obitelji s djecom rane i predškolske dobi

Dječji vrtić Sunce svoju djelatnost realizira za potrebe roditelja s administrativnog područja grada Šibenika, te općina Unešić, Bilice, Marina, Rogoznica. Provodi se redoviti cjelodnevni  programi, integrirani program  za djecu s teškoćama u razvoju, te program predškole.

U prostoru Dječjeg vrtića Sunce provode se svi redoviti i posebni programi  koji zadovoljavaju sve odgojno-obrazovne, kao i higijensko-zdravstvene standarde koje jamči i sustav HACCP implementiran u Dječji vrtić Sunce

Projekt Ustrojstvo smjenskog te razvoj novih programa u Dječjem vrtiću Sunce (UP.02..2.2.08.0042) prijavljen je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ čija je svrha doprinos usklađivanju poslovnog i obiteljskog života uvođenjem smjenskog i produljenog boravka u dječjim vrtićima.

Projekt je odobren za financiranje te je dana 15.01.2019. između Korisnika (Dječji vrtić Sunce) i Posredničkih tijela razine 1 i 2 potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Projektom je predviđeno uvođenje dodatnih usluga u sklopu dječjeg vrtića Sunce . Uz uvođenje smjenskog rada, projektom se uvode i novi  programi za djecu.

Projektom će se uvesti sljedeće usluge i programi:

 • Uvođenje smjenskog programa u Dječji vrtić Sunce. Uslugu će koristiti ukupno 50 djece.
 • Uvođenje usluge programa ranog učenja engleskog jezika
 • Uvođenje usluga programa ranog učenja talijanskog jezika
 • Integrirnje djece s posebnim potrebama u redovni 10-satni program, te smjesnki program
 • Uvođenje Montessori programa u Dječji vrtić Sunce

Kako bi novi programi mogli biti provedeni i ciljevi projekta uspješno ostvareni, u okviru projekta predviđen je niz edukacija za odgajatelje i stručne suradnike (pedagoginja, psihologinja,  kojim će se ojačati njihove odgojno-obrazovne kompetencije i kapaciteti same ustanove. Navedene edukacije uključuju:

 • Edukacija „Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju“
 • Edukacija „Senzorna integracija"
 • Edukacija za provedbu Montessori programa od 0-3; 3-6
 • Inkluzija djece s teškoćama u razvoju
 • Praćenje razvoja djeteta i planiranju uz pomoć razvojnih mapa
 • Kreativnost kao razvojna kategorija
 • Podrška poželjnom ponašanju djeteta
 • Čarobna svjetiljka "Terapija Igrom"
 • Čarobna svjetiljka 4 modula (1. Emocionalni razvoj i podrška, 2. Djeca s posebnim potrebama, 3. Terapeutska igram, 4. Suradnja s roditeljima)

 

S obzirom na postavljene ciljeve, aktivnosti i broj djece koje će biti korisnicima novih usluga, tijekom projekta predviđeno je zapošljavanje novih odgojitelja, 3 stručna suradnika, kuharica i spremačica

Projekt će obuhvatiti  sedmero djece s teškoćama u razvoju

Poboljšanju usluge dječjeg vrtića Sunce pridonijet će i nabava didaktičke opreme i opreme za razne programe koja su predviđena projektom kao i opremanje kuhinje.

 

 

                

       

         www.esf.hr

 

 

AKTUALNOSTI

KONTAKTIRAJTE NAS

IMATE LI PITANJE?


Gomljanik 41
22000 Šibenik

022 351 171
098 639 741 (ravnateljica Vrtića)

info@vrtic-sunce.hr
www.vrtic-sunce.hr

Copyright © 2024 • Dječji vrtić SUNCE, Brodarica • Sva Prava Pridržana